Proplácení faktur dodavatelům

Víte, co je to faktura a jaké s ní máte možnosti?

S nějakým typem faktur jste se už každý určitě setkal. Pokud pracujete ve společnosti, která nakupuje nebo něco prodává, určitě jste fakturu již vystavovali a pokud náhodou ne, určitě jste se s ní setkali v případě, že jste něco nakupovali vy. Faktury mají své náležitosti, které si v tomto článku přiblížíme a rovněž si přiblížíme jaký je způsob proplácaní faktúr, a představíme si dva způsoby, o kterých jste možná ani netušili.

Jaké jsou náležitosti faktury?

Proplácení faktur ve smyslu zákona
Možnosti proplácení faktur

Mezi první náležitost faktury patří její označení, tedy číslo faktury. Každá vystavena faktura má jiné číslo, a to z důvodu aby byla jedinečná a vyhledatelná. Mezi další náležitosti faktury patří adresní pásmo odběratele a dodavatele, číslo účtu, na které je třeba zaplatit částku faktury a termín splatnosti. Mezi dobrovolné údaje, které se na faktuře nacházejí, jsou například variabilní a specifický symbol, tedy je na dodavateli, zda vyžaduje od klienta, aby při platbě uvedl i tyto symboly. Tyto symboly slouží většinou k tomu, aby dodavatel snadněji a rychleji věděl přiřadit platbu za fakturu. Proplácaní faktur se realizuje buď po dodání zboží či služby, nebo ještě před samotným dodáním zboží či služby. Tento způsob si volí dodavatel.

Proplácení faktur, jaké mám možnosti?

Proplácaní faktúr si přiblížíme na příkladu. Dodáváte spotřebiteli zboží nebo službu a na faktuře zpravidla uvádíte, že musí zaplatit do 30 dnů. Potřebujete však z nějakého důvodu finanční prostředky na svůj účet dříve? Existují společnosti, které vám proplatí vaše faktury dříve, tedy ihned a vy tak nemusíte čekat, dokud vám spotřebitel fakturu uhradí. Druhým případem je, že jste fakturu přijali, tedy jste se stali spotřebitelům a váš dodavatel chce od vás finanční prostředky za dodání zboží nebo služby a vy byste chtěli tuto fakturu uhradit až když dané zboží či službu prodáte? Pokud najdete společnost, která se věnuje proplácaní faktúr, nemáte žádný problém. Jednoduše řečeno, taková společnost uhradí fakturu za vás a vy ji vyplatíte pak takové společnosti v termínu, kdy za zboží či služby dostanete uhrazeny finanční prostředky. Pokud chcete využít jeden ze způsob úhrady faktur, určitě se obraťte na internetové stránky společnosti https://cashbot.cz/, kde se dozvíte o těchto možnostech více.