Epoxidové podlahy a ich údržba

Vhodných priestorov pre epoxidové podlahy je nekonečne veľa

Áno, presne tak. Niektoré varianty podláh majú v praxi pomerne úzky okruh využitia, na základe čoho nemusia automaticky zvládnuť niektorú zo špecifík daného prostredia. Príkladom môže byť zvýšená vlhkosť, prašnosť alebo napr. extrémne vysoké nároky na zaťaženie. S týmito problémami sa epoxidové podlahy rozhodne nijako neboria a vďaka svojej odolnosti a kvalite v rôznych smeroch vedia byť aplikované v rôznych prostrediach. Aplikácia epoxidových podláh je dlhoročnou investíciou a tá je napr. pri priemyselných halách absolútnou nutnosť. Ak by sa totižto podnik rozhodol pre menej kvalitné riešenie, následná odstávka prevádzky by mohla znamenať nemalý výpadok finančných tokov a takýto stav si v súčasnosti žiadny podnik nemôže dovoliť. Aplikáciou epoxidových podláh teda záujemca získava širokú škálu výhod, ktoré si bude vedieť vychutnať i niekoľko desiatok rokov. 

Epoxidové podlahy sa skvele hodia do priemyselných budov

Epoxidové podlahy do priemyselných hál
Pokládka epoxidových podláh

Podlaha je v priemyselných budovách vystavená extrémnej záťaži na každodennej báze. Reč je neraz aj o niekoľko tonovej záťaži, ktorú vyvíjajú stroje alebo police s tovarom. Zvládnutie týchto podmienok nie je pre epoxidové podlahy ničím zložitým a ich štruktúra na základe týchto vplyv nijako netrpí. Tieto priestory sú taktiež znečistené a neraz aj vo vysokej miere, ktorá by pre ostatný typy podláh mohla znamenať zásadnú komplikáciu. Údržba epoxidových podláh je pomerne komfortná a ich čistenie je skutočne jednoduché. Za touto skutočnosťou stojí najmä ich hladký povrch a zloženie. Tento benefit je teda veľmi ceneným aj v prípade ich využitia v podmienkach obchodných centier, kde vedia byť použité pri výstavbe parkovísk. Aplikácia epoxidových podláh prebieha formou liatia čo znamená, že na ploche celého skladu alebo haly je len minimum spojov. Vďaka celistvosti teda nedochádza k ich postupnému pohybu, uvoľňovaniu alebo rozchádzaniu a s týmto stavom pri vyššej záťaži mohli mať iné typy podláh opäť problém, ktorý v budúcnosti narážal na estetické i bezpečnostné hľadisko. Priemysel je len jedným z mnohých odvetví vhodných pre takéto podlahy. Tým ďalším je potravinárstvo a zdravotníctvo a v týchto podmienkach je významná ich chemická odolnosť. Všetky bežne používané látky teda nepredstavujú žiadne riziko a typická je ich odolnosť voči chemickým substanciám, ropným látkam alebo rôznym typom solí. Ak vás epoxidové podlahy zaujali kliknite na webovú stránku https://www.proreco.sk/ a dozviete sa viac.