História Slovenska a jeho krás

Súčasné dejiny Slovenska sa začali písať v roku 1989

Dejiny Slovenska, ale z časti aj dejiny celého sveta by mal poznať každý jeden občan tejto krajiny, či tohto sveta. História Slovenska, či história sveta sa vyučuje už na základných školách a je skutočne veľmi dôležitá nielen z pohľadu poznania, ale aj vzdelania. Totižto iba poznanie histórie nás vedie k tomu, aby sme v budúcnosti neopakovali chyby z minulosti. V tomto článku vám priblížime históriu Slovenska, ktorá bola pre vznik nášho štátu veľmi dôležitá. Bez nej by sme totižto neboli obyvateľmi Slovenskej republiky.

O čom bola nežná revolúcia?

História Slovenska od roku 1993
Etapy histórie Slovenska

Od určitého obdobia prešlo Slovensko rôznymi režimami, posledný, ktorým sme si prešli bol totalitný režim, ktorý skončil Nežnou revolúciou, ktorá sa uskutočnila v roku 1989. Toto obdobie sa nazýva aj pád železnej opony. Železnou oponou sa myslia zatvorené hranice, ktoré sa po štrajku, ktorý vyhlásili vysoké školy a k nim sa pridali mnoho ďalších ľudí, otvorili. Nežná revolúcia bol štrajk, ako sme už spomenuli, vyhlásený vysokými školami, realizovali ho študenti, ku ktorým sa pridalo mnoho umelcov, hercov. Týmto štrajkom sa podarilo zrušiť uznesenie o vedúcej pozícii KSČ v štáte, čím sa začala písať nová história Slovenska a prezidentom sa stal Václav Havel.

Vznik Československej republiky, zánik Československej republiky a samostatná Slovenská republika

V roku 1990 vznikol nový štát, v ktorom sa zúčastňovalo súčasné Česko a Slovensko, vytvoril sa spoločný štát s názvom Česko Slovenská Federatívna republika. Toto bol veľký moment nielen pre Slovensko. Začali sa konať voľby, začala sa meniť ekonomika. Časom ako plynula história Slovenska sa v roku 1992 prijala Ústava Slovenskej republiky a následne o dva mesiace na podpísanie ústavy sa prijal zákon o zrušení spoločného štátu a prvého januára 1993 vznikol samostatný štát s názvom Slovenský republika. Prvým prezidentom Slovenska sa stal Michal Kováč a vtedy sa začala písať samostatná história Slovenska a píše sa jednoducho povedané až do dnes. Poznanie histórie je skutočne dôležité, ak sa chcete dozvedieť o histórii Slovenska viac, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://slovander.sk/, kde nájdete veľké množstvo zaujímavých tém nie len o histórii Slovenska, ale aj o iných slovenských zaujímavostiach.