Odborná stavba krovu

Stavba krovu významne ovplyvňuje životnosť nehnuteľnosti

Výstavba rodinného domu je zložitý proces, počas ktorého musia byť dodržané normy, stavebné postupy a požadované materiály. Viac ako finálny výzor je dôležitá bezpečnosť a stabilita jeho častí. Pevné základy, stabilné múry a správne zhotovená strecha sú podstatnými prvkami, ktoré ovplyvňujú celkovú životnosť stavby a jej úroveň stability. Tvar domu, počet izieb ako aj náročnosť na priestor v podkroví ovplyvňuje finálny výzor strechy. Jej základ predstavuje profesionálne zrealizovaná stavba krovu, ktorý tvorí hlavnú kostru strechy, ktorá je oporou strešnému plášťu zhotovenému z krytiny.

Rozmery krovu sú ovplyvnené výpočtami statika

Cenovo dostupná stavba krovu
Pre stavbu krovu neváhajte osloviť profesionálnu firmu

Ešte prv než sa začnú práce na stavbe realizovať, je dôležité aby boli premietnuté na papier. Tým máme na mysli stavebný projekt. Rovnako to platí aj pri stavbe strechy. Ešte pred realizáciou stavby krovu, je dôležité aby projektant zakreslil a vypočítal aký druh krovu sa bude na danej stavbe realizovať. V prvom rade je potrebné jasne určiť či majiteľ stavby plánuje v budúcnosti podkrovie zobytniť, alebo ho chce využívať iba ako odkladací priestor. Práve kvôli dostatočnej konštrukčnej výške v prípade účelového využitia podkrovia je potrebné stavbu krovu správne zadefinovať. Pri stavbe krovu sa pracuje s rezivom, ktoré musí byť správne ošetrené, aby bolo chránené pred napadnutím drevokazným hmyzom, čo by časom mohlo značne oslabiť jeho nosnú funkciu. Na základe statických prepočtov, ktoré sú súčasťou projektu sa objednajú na píle požadované druhy hranolov a lát, podľa vopred predpísaných rozmerov. Tie sú uložené podľa potrebných rozostupov, pričom sa navzájom spájajú pomocou klincov, čím vytvárajú pevnú oporu strešnej krytine. Pri stavbe krovu je dôležité správne rozmiestnenie jednotlivých drevených hranolov. Podľa typu strechy sa určuje postup stavby krovu, pričom základ tvoria krokvy, ktoré sú podopierané väznicu a drevenými stĺpikmi. Stavba krovu predstavuje kombináciu drevených prvkov požadovaných rozmerov, ktoré sú navzájom poprepájané a vďaka tomu si vytvárajú podporu. Teda váha strešnej krytiny je tým rozložená na celú konštrukciu krovu.

Pred stavbou krovu si ujasnite, či chcete podkrovie zobytniť

Stavba krovu má pri výstavbe domu obzvlášť významnú úlohu. Jej zásadný vplyv na životnosť stavby netreba podceňovať a preto by ste si na jej realizáciu mali zabezpečiť tím odborníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Predsa nejde len o vizuálnu stránku domu, ale aj o jeho bezpečnosť. Ak máte záujem osloviť profesionálnu firmu ktorá má za sebou úspešné realizácie stavby krovu, odporúčame vám navštíviť internetovú stránku https://www.dobra-strecha.sk/.