Odborné šalovanie venca

Šalovanie venca a jeho úloha

Viete aká je úloha šalovania vencov? Myslíte si, že šalovanie venca je súčasťou každej výstavby alebo že je potrebné iba pri niektorých druhoch stavieb? Čo by sa stalo pokiaľ by šalovanie venca bolo vynechané z procesu výstavby budovy? Všetky tieto otázky si dnes zodpovieme. Pokiaľ ste sa s pojmom „šalovanie venca“ doposiaľ nestretli, v krátkosti vám ho objasníme. Jedná sa o proces, ktorý je súčasťou výstavby budov, ktoré majú betónové súčasti, prípadne pokiaľ sú budovy zhotovené kompletne z betónu. Tento proces prebieha tak, že sa betónom zalievajú kovové konštrukcie, ktoré sa nachádzajú v stenách či v horizontálnych súčastiach konštrukcie budovy.

Je šalovanie venca nevyhnutnou súčasťou procesu výstavby?

Profesionálne šalovanie venca
Proces šalovania venca

Šalovanie venca patrí medzi také súčasti výstavby, ktoré sú skutočne nevyhnutné. Pokiaľ by bolo šalovanie venca pri výstavbe betónovej budovy vynechané, došlo by k rôznym komplikáciám. Medzi takéto komplikácie patrí napríklad postupné posúvanie stien budovy. V prípade, že sa steny budovy posúvajú, je narušená celková statika danej budovy, čo je skutočne závažný problém, ktorý je potrebné okamžite odstrániť. Pokiaľ by statika tejto nehnuteľnosti nebola spevnená, daná nehnuteľnosť by nebola bezpečná a bolo by potrebné jej vyradenie z používania. Ďalším problémom, ktorý by vznikol na základe vynechania procesu šalovania venca je ten, že životnosť nehnuteľnosti by výrazne klesla. Navyše, v prípade, že statika budovy je nekvalitná a jej steny sa posúvajú, dochádza k praskaniu stierky a k opadávaniu omietky.

Pri akých stavbách je šalovanie venca súčasťou ich výstavby?

Šalovanie venca je súčasťou každej výstavby, pri ktorej sa zhotovujú aspoň určité časti z betónu. Znamená to, že aj pokiaľ sa jedná o výstavbu drevenej chaty, ktorej základy budú z betónu, šalovanie venca bude potrebné. Vďaka tomu, že chata bude mať betónové základy, bude zabezpečené, že takéto základy budú mať veľmi vysokú životnosť a taktiež kvalitu a odolnosť. V prípade, že sa jedná o výstavbu nehnuteľnosti, ktorá bude kompletne betónová, šalovanie venca bude jednoznačne nevyhnutnou súčasťou výstavby. Pokiaľ plánujete výstavbu akejkoľvek nehnuteľnosti, ktorej základy či všetky súčasti budú z betónu, navštívte webovú stránku https://www.mojmurar.sk/, kde nájdete profesionálov, ktorí sa postarajú o šalovanie venca, ako aj o ďalšie murárske práce.