Pracovná prilba v modrej farbe

Pracovná prilba rozhodne nie je len doplnkom a mali by sme ju nosiť s plnou vážnosťou

Na úvod by bolo asi vhodné poznamenať, že pracovnú prilbu zvyknú mnohí považovať za ten kus výstroje, ktorý ich obmedzuje v slobode pohybu a neraz pracovníka na hlave nepríjemne omína. Do značnej miery je tento stav spôsobený tým, že výberu pracovnej prilby nevenovala dotyčná osoba dostatočnú porciu pozornosti. Niektoré z modelov pracovnej prilby sa dajú vhodne nastaviť presne v súlade s požiadavkami a rozmermi hlavy jej budúceho majiteľa. Ak by tomu tak však nemalo byť, tak rozhodne by sme ich mali zaobstarať presne na mieru a pracovníka zapojiť do procesu jej výberu. Pracovná prilba ty totižto mala byť na hlave určitej kategórie zamestnancov počas celej smeny a nosiť na hlave niečo nepohodlné by rozhodne nebolo ničím príjemným. Vezmite preto svojich zamestnancov do obchodu s pracovnými odevmi a obstarajte im presne taký variant, v ktorom sa budú cítiť pohodlne a dokážu odviesť čo možno najlepší pracovný výkon.  

Pracovná prilba je dostupná vo viacerých variantoch a záleží tiež od typu profesie

Pracovná prilba pre inštalatérov
Varianty pracovnej prilby

Pracovná prilba teda v praxi zabezpečuje jej majiteľovi 3 základné funkcie, medzi ktoré radíme funkciu protipenetračnú, tlmenie nárazov a funkciu deflektora. Pri prvej zo spomenutých hovoríme o ochrane pred preniknutím konkrétneho predmetu do jej útrob a s tým spojenej ochrany lebky. Ďalej spomínanú ochranu v podobe tlmenia nárazov sú schopné absorbovať škrupina v spolupráci s popruhom osadeným z vnútornej strany. No a následne je to funkcia deflektora a tá je zabezpečená vďaka tvarovaniu pracovnej prilby. Jej okrúhly tvar je totižto plne schopný odchýliť a účinne odraziť padajúci predmet na jej povrch. Pracovná prilba však vie byť rozšírená aj o ďalšie komponenty a tie dokážu zabezpečiť ochranu pre uši a tvár. Ochrannú prilbu však nerobí ochrannou len jej imidžový tvar a nastaviteľný popruh zvnútra. Všímať by sme si taktiež mali aj splnenie konkrétnych bezpečnostných noriem v tejto oblasti. Všímať by sme si preto mali predovšetkým značku CE, jednoznačné uvedenie modelu tejto prilby a jedným z najdôležitejších označení je norma EN 50365. Z pohľadu užívania je taktiež dôležitou životnosť a dátum výroby. Kvalitné pracovné prilby nájdete na webovej stránke https://ardonsafety.sk/.