Repka olejná pestovanie na Slovensku

Pestovanie repky olejnej na Slovensku

Každý z nás si počas prechádzky alebo pri cestovaní autom všimol krásne polia zasypané žltou farbou, ide o repku olejnú. Repka olejná je plodina, ktorá má široké využitie. Dnes je jej pestovanie ovplyvnené viacerými faktormi ako napríklad výber odrôd, zastúpenie olejní v osevnom postupe ale aj klimatické podmienky. V posledných rokoch je úroda repky olejnej viac menej stabilná, vďaka moderným technológiám, technikám a novým odrodám. Repka olejná pestovanie má však niekoľko zásad.

Pestovanie repky olejnej má niekoľko zásad

Repka olejná pestovanie a vhodný čas na sejbu
Výber odrody repky na pestovanie

So sejbou sa netreba ponáhľať a siať hneď v prvých februárových dňoch, aj napriek tomu, že sa nám podmienky zdajú vhodné. Nedostatočné pre rast môže byť teplota a dĺžka dňa. Je potrebné počkať s pestovaním repky olejnej do marca alebo do začiatku apríla, vtedy sú poveternostné podmienky vhodné a naštartujú plodinu, vďaka čomu bude výkonnejšia. Samozrejme treba zhodnotiť a zohľadniť vplyv prostredia, najmä nadmorskú výšku. Dôležité je siať repku olejnú do chladnej bezhrudkavej zeme. Plodina nereaguje na neskoršie hnojenie, dávku dusíka môžeme zvýšiť na 125 kg/ha. Využívajú sa hnojivá v pevnej alebo kvapalnej forme. V praxi sa najviac osvedčili horečnaté, vápenaté, draselné a bórnaté listové hnojivá. Vhodnejšie sú jednozložkové než ich mix. Ako mikroelementy sa osvedčili síra, horčík a bór. Nedostatok síry sa prejavuje závažne, taktiež aj nedostatok bóru, kedy vzniká poškodenie koreňa a zhoršuje tvorbu šešúľ, od čoho sa odráža úrodnosť repky.

Výber odrody repky olejnej

Je dôležité vybrať vhodnú odrodu pre danú lokalitu. Existuje množstvo líniových a hybridných odrôd. Skúsenosti mnohých odborníkov poukazujú na to, že výhodnejšie na pestovanie sú hybridné repky, z toho dôvodu, že klasické odrody sú už pri svojich biologických hraniciach. Výhody hybridných odrôd sú že majú vyšší potenciál, sú silnejšie ako bežné odrody, majú znížený rozsah ošetrenia osiva, širší výsevný spon, väčšiu koreňovú hmotnosť ako pri bežných odrodách a v poslednom rade majú vyššiu odolnosť voči environmentálnym stresom.

Výhody pestovania repky olejnej

Výborná kvalita a olejnatosť, pričom olej môže mať rôzne zloženie mastných kyselín, ktoré sú vhodné na rôzne použitie. Majú vysoký obsah bielkovín a nízky obsah glukozinolátov. Ekonomika pestovania tejto plodiny, znamená to nižšie náklady vyplývajúce z nižších dávok dusíka, redukovanie insekticídnych a fungicídnych prípravkov. Z environmentálneho hľadiska je taktiež prospešná, pretože nastáva nižšie zaťaženie chemickými látkami a využíva sa v menej vhodných oblastiach.

Viac dostupných informácii o pestovaní repky olejnej nájdete na http://www.osivo.sk.