Pracovné odevy a ich šitie

Ochranné pracovné odevy musia plniť nielen ochrannú funkciu, ale musia byť i pohodlné

Ochranné pracovné odevy poskytujú nositeľovi spoľahlivú ochranu pred zdravotnými rizikami  a zamestnávatelia ich čoraz viac nakupujú pre svojich zamestnancov. Avšak je potrebné si uvedomiť, že pracovné odevy je potrebné nosiť aj v domácom prostredí pri práci, napríklad v záhrade, na dvore, v garáži a podobne, kde môže vzniknúť riziko poranenia. Pracovné odevy nielen ochránia pred úrazom či poranením, ale aj ochránia váš odev pred zašpinením. Pracovné odevy majú rôzny strih, sú vyrobené z rôznych materiálov, prípadne sú vyrobené na rôzne účely.

Ochrana pred najrôznejšími pracovnými podmienkami

Pracovné odevy aj pre rizikové zamestnania
Ochrana zdravia v pracovných odevoch

V závislosti od oblasti činnosti môžu pracovné odevy chráni nositeľa pred najrôznejšími pracovnými podmienkami, ako sú intenzívne teplo, plamene, iskry z elektriny, chemické látky, plyny, zlé poveternostné podmienky a svetelné podmienky. V mnohých prípadoch pracovné odevy vyžadujú na splnenie účelu kombinované materiálové a funkčné vlastnosti, napríklad záchranári alebo pracovníci na cestách musia byť viditeľní za všetkých poveternostných a svetelných podmienok, ale taktiež musí ponúkať aj ochranu pred mechanickými vplyvmi.

Musíte sa cítiť komfortne!

Okrem funkčných vlastností pracovné odevy musia sa pohodlne nosiť a dobre sedieť. Pohodlné nosenie ochranného pracovného odevu hrá dôležitú úlohu pri zaistení toho, aby používateľ pri svojej práci sa cítil fyzicky v pohode a aby bol motivovaný k dobrým výkonom. Ak sa prehliadne práve fyziologický komfort, vedie to k nielen nízkej úrovni prijatia ochranného pracovného odevu pracovníkmi, ale trpí aj duševne a fyzicky. Z časti práve pohodlnosť je subjektívnym kritériom a nie objektívnym, ale zamestnávatelia by mali svojim pracovníkom zabezpečiť pracovné odevy z príjemných materiálov. V opačnom prípade existuje riziko, že používateľ ich neakceptuje, a preto nebudú sa správne používať. Musí byť tiež pohodlný k pokožke, nesmú ju škrabať, nesmie sa pokožka potiť. Aj po dlhodobom a opakovanom čistení musia pracovné odevy vyhovovať požiadavkám a bezpečnostným predpisom.

Starostlivosť o odev

 Aby vám pracovné odevy vydržali čo najdlhšie, je potrebné sa o ne i starať a pravidelne ich čistiť. Čistenie je potrebné vykonávať podľa pokynov, ktoré sú uvedené na štítku. Ak by sa pokyny nedodržiavali, môže sa stať, že pracovný odev nebude plniť funkciu, na ktorú bol vyrobený a taktiež by sa mohol skoro poškodiť nesprávnym ošetrovaním a praním. Ak hľadáte kvalitné pracovné odevy, prípadne chcete viac informácií, navštívte webovú stránku https://www.ardonsk.sk