Kvalitná montáž bleskozvodu

Montáž bleskozvodu chráni váš domov

Každý človek sa snaží ochrániť seba a svoju rodinu. Preto aj pri budovaní svojho domova dbá na jej bezpečnosť. Pri výstavbe rodinného domu je potrebné dodržať určité postupy, aby sa v dome bývalo dobre, aby ste sa tam cítili príjemne  ale aj bezpečne. Preto sa ku každej novostavbe vypracúva projekt, ktorý spĺňa základné technicko – bezpečnostné podmienky a postupy. Jednou z vecí, ktorá zabezpečuje ochranu majetku ako aj zdravia obyvateľov domu je montáž bleskozvodu. V súčasnosti je výskyt búrok predovšetkým v horúcich dňoch čím ďalej tým bežnejší. Preto je určite zodpovedné sa pred prípadným zásahom bleskov chrániť.

Blesk je nebezpečný živel

Odborná montáž bleskozvodu
Výhody montáže bleskozvodu

Blesk vzniká pri nahromadení elektrického náboja. Je to vlastne elektrický výboj, ktorý ak zasiahne zemský povrch tak môže spôsobiť nemalé škody. Sledovaniu bleskov sa venujú ľudia už storočia, nakoľko je to prírodný jav, ktorý nemožno ovládať, tak je pre mnohých fascinujúci. Pozorovaním bleskov sa zistilo, že v mieste, kde sa vytvárajú sú priťahované objektom, kde by svoju nahromadenú energiu uvoľnili. Najčastejšie sú to vodivé predmety z kovových častí, ale aj voľne stojace predmety na širokých priestranstvách či objekty siahajúce do výšky, ako stromy, domy či rôzne stĺpy. Spôsob akým najlepšie ochránite svoj dom od zásahu blesku je montáž bleskozvodu. Nakoľko ide o odbornú činnosť, určite ju prenechajte profesionálnej firme. Úlohou bleskozvodu je zachytiť blesk, ktorý udrie do budovy a odviesť ho priamo do zeme, kde sa uzemní. Vďaka tomu, že je vyrábaný z vodivých materiálov, predovšetkým hliníka, tak má schopnosť blížiaci sa blesk pritiahnuť a zviesť ho do zeme. Samotná konštrukcia bleskozvodu je v súčasnosti jednoduchšia a účinnejšia ako v minulosti. Vďaka tomu montáž bleskozvodu na bežný dom trvá jeden deň. Odborná firma vám na základe obhliadky navrhne bleskozvod priamo pre váš dom, v prípade, že vám budú podmienky vyhovovať tak sa môžu pustiť do realizácie. Bleskozvod je zložený zo zberača, zvodov, svoriek a uzemňovacieho zariadenia. Pričom je skonštruovaný tak aby čo najkratšou cestou odviedol blesk do zeme, jeho rozloženie je presne popísané v projekte, ktorý je spracovaný v súlade s normami a predpismi. Montáž bleskozvodu by mala určite zrealizovať firma s niekoľkoročnou praxou, ktorá bude postupovať na základe vypracovaného projektu.

Montáž, ale aj revízia

Ochrana domu, firmy či iných nehnuteľností pomocou montáže bleskozvodu je určite správnym rozhodnutím. V ktorom sa utvrdíte počas každej búrky, keď vám budú blesky udierať nad hlavou. Ak chcete získať viac informácií o tejto problematike navštívte https://www.profimontaze.sk/.