Kladenie zamkovej dlazby rychlo a lacno

Kladenie zámkovej dlažby – práca pre odbornú firmu

K úpravám exteriéru patrí aj kladenie zamkovej dlazby. Kladenie zámkovej dlažby však nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Táto činnosť sa rieši na záver všetkých prác okolo domu aby nedošlo k poškodeniu dlažby a aj aby ste po úpravách terénu mohli určiť miesto, kde bude položená. Či už dlažbu budete ukladať v altánku, na letnej terase, záhradnom domčeku alebo na chodníkoch je mimoriadne dôležité ako urobíte podklad. Vo všeobecnosti sa hovorí, že dlažba je len taká dobrá ako dobrý je podklad.

Kvalitný podklad na základ

Profesionálne kladenie zamkovej dlazby
Cenovo dostupné kladenie zámkovej dlažby

Práve podklad je nosným prvkom dlažby, takže ak bude zle urobený a vy dlažbu nerovnomerne zaťažíte, môžu vzniknúť nerovnosti. Podklad pre jednoduché zaťaženie  sa ukladá v tzv. mrazuvzdornej vrstve. Pre spevnenie chodníkov a povrchov v súkromnej sfére má hrúbka cca 20 cm. Pri viac zaťažených plochách napríklad pre státie áut sa vyžaduje cca 30 – 40 cm. Kladenie zámkovej dlažby môže prebiehať ručne alebo strojovo. Avšak aj strojové kladenie je dopĺňané ručným aby bola dlažba zarovnaná a uložené aj okrajové časti a obrubníky. Strojové kladenie sa využíva najmä na pokrytie veľkých plôch.

Postup pri pokládke dlažby

Kladenie zámkovej dlažby nechajte na odborníkov. Nielen že s ich prácou budete spokojní aj vám poradia, kadiaľ by chodníky mali ísť, ich šírku, prípadne ďalšie rady, kde ju určite nedávať. Odborní pracovníci majú v tejto sfére skúsenosti, zručnosť aj požadované vybavenie. Na pokládku zámkovej dlažby si v prvom rade treba upraviť terén do požadovanej hĺbky podľa zaťaženia. Následne budete potrebovať drvené kamenivo s hrúbkou frakcie 4 – 8 mm,  vo vysypanej hrúbke 3 -5 cm. Toto lôžko musí vykazovať rovnakú hrúbku. Povrch je následne potrebné zhutniť vibračnou doskou. Následne sa ukladajú kamenné obruby na vytýčenie šírky dláždenej plochy. Na vrstvu kameňa sa vysype vrstva piesku v hrúbke cca 5 cm. Sťahovacou latou sa plocha piesku vyrovná, následne sa ukladá dlažba. Odporúča sa hneď po prebratí dlažby ju skontrolovať, či je taká akú ste objednali, či nie je poškodená, či súhlasí farebný odtieň. Pre viac informácií o kladení zámkovej dlažby získate po navštívení nasledujúcej stránky: https://www.polozime.sk/.