Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 

Hlavní menu:Spe salvi

Spe salvi

Encyklika papeže Benedikta XVI. "Spe salvi"
(30. listopadu 2007)

Druhá encyklika Svatého otce Benedikta XVI. byla zveřejněna 30. listopadu 2007 a jejím tématem je naděje. O tom svědčí již její název: Spe salvi je citát z listu apoštola Pavla Římanům "spaseni v naději" (8,24). List o rozsahu 50 článků můžeme rozdělit do dvou částí: v první nalezneme malé, ucelené pojednání o křesťanské naději, ve druhé se papež zamýšlí nad "místy" současného života, kde se člověk naději nejen učí, ale také ji hned uplatňuje.

V první části Svatý otec ukazuje, jak je naděje podle svědectví Starého i Nového zákona úzce spojena s vírou v Boha natolik, že její pramen je možné nalézt jedině v Bohu. Papež vychází z listu Židům, aby ukázal, že víra vede člověka k novému pojetí života. Jeho podstata je tvořena nadějí, která je daleko jistější než všechny životní jistoty materiálního rázu. V naději uchopený lidský život se proto sám táže po životě věčném. Papež, který velmi dobře rozumí duchu evropské, původně křesťanské kultury, upozorňuje na fakt, že ani život, natož život věčný, ani křesťanská naděje nejsou povahy čistě individuální, ale míří na celek skutečnosti a společný život všech lidí. Proto prověřuje všechny pozice křesťanské kultury, určující pro chápání naděje, a poukazuje na jejich klady i zápory. První část uzavírá načrtnutím pravého tvaru křesťanské naděje.

Ve druhé části papež prochází všechna místa současného života, která jsou pro naději perspektivní: Především uvádí 1) modlitbu jako skutečnou školu naděje, dále se věnuje lidskému 2) jednání a také 3) utrpení v životě člověka. Velmi důležitým místem pro křesťanskou naději je obraz a skutečnost 4) soudu; zde ovšem nesmíme myslet na jeho moralismem a ateizmem vyprázdněnou podobu, ale na takové jeho pojetí, které je v křesťanské tradici chráněno a uchováváno kolem představy Kristova posledního soudu.

Závěr encykliky patří myšlence na Marii, Matku Boží, která je v křesťanské zbožnosti uctívána jako Stella maris ("Hvězda mořská").

Český překlad dokumentu naleznete ZDE (pdf, 1,18 MB).
© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS