Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 

Hlavní menu:Dokumenty

Dokumenty

Encykliky

Slovo "encyklika" pochází z latinského sousloví litterrae encyclicae, "oběžný dopis". V původním významu to byl oběžný list biskupa adresovaný všem věřícím jeho diecéze.

Dnes jde o veřejný list, kterým se papež obrací na celou církev nebo na některou její část. Obsah mívá naučný, mravní nebo sociální charakter. Název encykliky se udává podle několika prvních slov, které také většinou shrnují obsah.

Mezi různými druhy papežských dokumentů mají encykliky zvláštní postavení jako dokumenty obsahující nauku církve. Nespadají však do oblasti, ve které se uplatňuje neomylnost papeže.

Papež Benedikt XVI. vydal dosud tři encykliky:

 • první z nich, Deus caritas est ("Bůh je láska"), je datována 25. prosince 2005;
 • druhá encyklika, Spe salvi ("Spaseni v naději"), byla zveřejněna 30. listopadu 2007.
 • třetí encyklika, Caritas in veritate ("Láska v pravdě"), byla podepsána 29. června 2009.


Další dokumenty papeže Benedikta XVI.

 • Posynodální apoštolská exhortace Sacramentum caritatis o Eucharistii jako prameni a vrcholu života a poslání církve (22. února 2007); český text ZDE (pdf, 996 kB)
 • Apoštolský list "motu proprio" Summorum pontificum ohledně používání latinského misálu z doby před liturgickou reformou v roce 1970 (7. července 2007); český text ZDE


Poselství

Svatý otec vydává každoročně u příležitosti některých významných dní svá poselství:

 • ke Světovému dni míru (1. ledna)
 • ke Světovému dni migrantů a uprchlíků (2. neděle v liturgickém mezidobí, letos 18. ledna)
 • ke Světovému dni zasvěcených osob (2. února)
 • ke Světovému dni nemocných (11. února)
 • k postní době
 • ke Světovému dni mládeže (Květná neděle, letos 5. dubna)
 • ke Světovému dni modliteb za povolání (4. neděle velikonoční, letos 3. května)
 • ke Světovému dni sdělovacích prostředků (7. neděle velikonoční, letos 24. května)
 • ke Světovému dni výživy (16. října)
 • ke Světovému dni misií (3. říjnová neděle, letos 18. října)

České překlady většiny papežových poselství naleznete na stránkách Tiskového střediska ČBK.
© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS