Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 

Hlavní menu:Deus caritas est

Deus caritas est

Encyklika papeže Benedikta XVI. "Deus caritas est"
(25. prosince 2005)

První encyklika papeže Benedikta XVI. s názvem Deus caritas est, "Bůh je láska", byla zveřejněna dne 25. ledna 2006, měsíc po jejím podepsání. Dokument vychází ze slov Prvního listu apoštola Jana: "Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm" (1 Jan 4,16). Láska přitom není přikázáním, ale poznáním skutečnosti, že člověk je Bohem milován, a odpovědí na tento dar.

Dokument přichází s poukazem na láskyplný vztah Boha k člověku v době, kdy ve světě dochází k podněcování k nenávisti a násilí ve jménu Božím. Papež připomíná, že láska k bližnímu patří k podstatě katolické církve stejně jako vysluhování svátostí a zvěstování evangelia. Mezi formami lásky k bližnímu papež zvláště doporučuje podporu charitativní činnosti církve.

Encyklika je rozdělena na dvě základní části:

První se týká teologicko-filozofické reflexe lásky v jejích různých rozměrech, kde Benedikt XVI. upřesňuje podstatu lásky mezi Bohem a člověkem, která je provázaným vnitřním svazkem. Nejradikálnější formou lásky je Ježíš Kristus, neboť je vtělenou láskou Boha. Dále Svatý otec poukazuje na fyzickou lásku mezi mužem a ženou, která nemá být "ponížena na pouhý sexuální styk". Láska má směřovat ke spojení těla a ducha manželstvím, v němž muž a žena naplňují svůj "hluboký osud".

Druhá část se týká konkrétních skutků lásky k bližnímu, která je zakořeněna v lásce k Bohu. Křesťanská charitativní činnost musí být nezávislá na politických stranách a ideologiích. Křesťanská láska také nesmí být prostředkem ve službě toho, co dnes bývá označováno jako proselytismus: láska je nezištná; není konána proto, aby se s ní dosáhlo jiných cílů. Ale to neznamená, že by se charitativní činnost musela obejít bez Boha a Krista.

Český text encykliky Deus caritas est naleznete ZDE (pdf, 244 kB).
© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS