Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 

Hlavní menu:Caritas in veritate

Caritas in veritate

Encyklika papeže Benedikta XVI. "Caritas in veritate"
(29. června 2009)

Třetí encyklika papeže Benedikta XVI., Caritas in veritate, byla zveřejněna dne 7. července 2009, podepsána ale byla již o týden dřív, o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června. Věnuje se sociální oblasti, a tak se staví do tradice už z doby papeže Lva XIII. a jeho encykliky Rerum novarum z r. 1891; dosud posledním sociálním dokumentem se o sto let později stala encyklika Centesimus annus Jana Pavla II. Přestože od posledního velkého dokumentu sociálního učení církve tedy uplynulo již téměř dvacet let, tato oblast nikdy nezůstala zcela stranou zájmu církve; svědčí o tom např. Kompendium sociální nauky církve z r. 2004 či první Benediktova encyklika Deus caritas est, jejíž podstatná část se věnuje charitě.

Název nového dokumentu Caritas in veritate, tedy "Láska v pravdě", obsahuje dva základní pojmy papeže Benedikta XVI., které poznamenaly jeho magisterium během celého dosavadního pontifikátu, nakolik představují samotnou podstatu křesťanského zjevení a stojí tedy u počátku sociálního učení církve. "Pro své těsné spojení s pravdou může být láska považována za skutečný výraz humanity a za prvek základní důležitosti v lidských vztazích, a to i v těch, které mají veřejnou povahu. Jen v pravdě láska zazáří a může být opravdově prožívána" (č. 3), stojí mimo jiné v dokumentu.

Encyklika je rozdělena do šesti kapitol, které byly pojmenovány takto: "Poselství encykliky Populorum progressio", "Lidský rozvoj v naší době", "Bratrství, ekonomický rozvoj a občanská společnost", "Rozvoj národů, práva a povinnosti, životní prostředí", "Spolupráce lidské rodiny" a "Rozvoj národů a technika". Název první kapitoly ukazuje, že přímou inspirací dokumentu se stala encyklika papeže Pavla VI. z roku 1967 (Caritas in veritate měla být původně vydána ke 40. výročí Populorum progressio). Zároveň však encyklika reaguje na aktuální problémy doby, když se zabývá globální hospodářskou krizí.

Český text encykliky papeže Benedikta XVI. Caritas in veritate v překladu P. Milana Glasera, SJ vydalo Karmelitánské nakladatelství.
© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS