Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 

Kategorie článků

Jak podpořit návštěvu

Hledání

Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?


Česká biskupská konference

Jak podpořit návštěvu > Finančně

Česká biskupská konference, statutární orgán Církve římskokatolické, je hlavním organizátorem návštěvy papeže Benedikta XVI. Příspěvky na organizační zajištění návštěvy Svatého otce můžete zasílat na č.ú.:

5304 779 052/2700, variabilní symbol: 111

Dary lze podle zák. č. 586/1992 Sb. odečíst ze základu daně, jestliže:

  • u fyzických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1)

  • u právnických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň částku 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně (viz § 20 odst. 8).

Rádi vám vystavíme potvrzení pro Finanční úřad o poskytnutí daru. Prosíme však o zaslání kopie příkazu k úhradě či jiného dokladu, z něhož bychom mohli zjistit, kdy, z jakého účtu a v jaké výši byl dar poskytnut. Tyto údaje nám můžete zaslat:

  • faxem: 220 181 522

  • e-mailem na adresu: kralova@cirkev.cz

  • vyplněním elektronického dárcovského formuláře níže

Darovací smlouva

Pokud chcete uzavřít na poskytnutí daru darovací smlouvu, je k dispozici ke stažení zde:

Darovací smlouva, 34 kB

Po vyplnění prosíme o laskavé odeslání dvou vámi podepsaných výtisků darovací smlouvy na adresu České biskupské konference (Thákurova 3, 160 00 Praha 6). Obratem vám jednu oboustranně podepsanou smlouvu vrátíme zpět, druhou smlouvu si ponecháme pro naše účetnictví.

Děkujeme za vaši podporu.


© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS