Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 
27.09.2009, autor: Monika Vývodová, kategorie: Aktuality

Papež mezi bratry z jiných církví

Setkání s představiteli Ekumenické rady církví v ČR v Arcibiskupském paláci
Papež mezi bratry z jiných církví

Po II. vatikánském koncilu katolická církev neúnavně hledá příležitosti k dialogu s lidmi jiných názorů, zejména s křesťany jiných církví a církevních společenství. Nejedná se o snadný dialog, ale důležitá je jeho samotná existence. Postupně přináší i viditelné výsledky. Do programu papežských cest proto patří setkání s představiteli různých církví. Papež v tuto chvíli vystupuje jako bratr, který přichází naslouchat a zároveň povzbudit dialog. V České republice jsou ekumenické kontakty velice živé.

Ekumenického setkání v Arcibiskupském paláci se zúčastnilo asi 40 osob. Na začátku promluvil předseda ekumenické rady církví Pavel Černý. Zdůraznil, že v situaci naší společnosti mohou křesťané uspět pouze společným svědectvím o Kristu a že v mnohých projektech se tato spolupráce už daří. Ocenil i papežovy teologické dokumenty.

Následoval projev Svatého otce, v němž konstatoval, že existují snahy omezit vliv křesťanství na veřejný život s odvoláním na škodlivost pro blahobyt společnosti. Toto oddělení by mělo vést k tomu, aby křesťané reflektovali, co mohou nabídnout v praktické i etické oblasti. Víra v Krista přináší poselství o spáse, které dává naději do budoucnosti. Svatý otec také zdůraznil, že je třeba připomínat Evropě její kořeny. Vyzval přítomné, aby prosili Pána o odvahu podílet se o nadčasové pravdy vedoucí ke spáse a schopné zajistit společenský a kulturní pokrok kontinentu. Svůj projev uzavřel přáním "abychom neúnavně usilovali o jednotu, pro kterou je předurčený celý lidský rod."

Setkání pokračovalo společnou modlitbou členů všech přítomných církví, po které byli zástupci jednotlivých církví Svatému otci představeni.

Jednotlivé církve byly zastoupeny i na dnešní dopolední bohoslužbě v Brně a své delegace vyšlou též zítra do Staré Boleslavi.

Plný text papežovy promluvy naleznete na webu vatican.va, projev dr. Černého je k dispozici v příloze.

Ke stažení: Pozdrav předsedy Ekumenické rady církví Pavla Černého, 51 kB

Ke stažení: Promluvy Svatého otce

27.09.2009 17:15

Ekumenické setkání

Ekumenické setkání
Arcibiskupský palác

autor: Filip Kotek

 

© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS