Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 
24.09.2009, autor: Martina Jandlová, kategorie: Aktuality

Nedělní program v Brně na letišti krok za krokem

Pro návštěvníky je připraven program od brzkého rána až do 16 hodin
Letiště Brno-Tuřany

V neděli 27. září již v 6 hodin ráno přivítá poutníky v areálu tuřanského letiště reprodukovaný hlas zvonů brněnské katedrály oznamující začátek velké slavnosti. Poté bude k oltáři přinesena starobylá socha Panny Marie Tuřanské z nedalekého poutního místa a kostela Zvěstování Panny Marie v Brně-Tuřanech. Při tomto obřadu zazpívá Svatomichalská gregoriánská schola latinské loretánské litanie. Následuje duchovní pásmo komunity Emmanuel, která si připravila modlitbu radostného růžence proloženou zpěvy a přímluvami přednášenými zástupci různých "stavů" – osobami zasvěcenými Bohu, dětmi, mladými, kněžími a manželi. Celý den je protkán tématem "naděje", což je motto papežovy návštěvy v Brně. K tématu naděje se vztahuje svědectví rodiny Levíčkovy z Brna i úvaha známého herce a režiséra Jiřího Stracha.

Kolem osmé hodiny ranní se na hudebním pódiu objeví Hradišťan s Jiřím Pavlicou a sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno - Kantiléna. Hradišťan si pro tuto vzácnou událost připravil sadu písní o té, kterou papež Benedikt XVI. nazval "Ženou naděje" – o Panně Marii. Jde vlastně o mariánské modlitby, mezi nimiž zazní i modlitby okolních národů, protože spolu s nimi sdílíme jedno duchovní dědictví. Pro místní rodáky, a nejen pro ně, však bude nejcennější modlitba k Panně Marii Tuřanské, kterou Jiří Pavlica speciálně k této příležitosti zhudebnil a zazní zde v premiéře. Také Kantiléna se svým uměleckým vedoucím Jakubem Kleckerem přednese písně plné naděje.

Před devátou hodinou, po nácviku společných odpovědí lidu ke mši, už bude pozornost všech upřena k příletu Svatého otce Benedikta XVI., jehož přistání oznámí slavnostní vyzvánění všech zvonů nejen v městě Brně, ale v celé brněnské diecézi. Podle primátora Romana Onderky se ve stejnou dobou ozvou také dělové salvy z brněnského Špilberku. Svatý otec bude areálem projíždět v pověstném papamobilu, bude zdravit přítomné a žehnat jim.

V deset hodin nastane nejdůležitější okamžik celého dne: mše svatá. Pro věřící poutníky je mše setkáním s někým ještě "větším" a důležitějším než papež, a to se samotným Ježíšem Kristem. Během bohoslužby vyslechneme papežovu promluvu, která je jistě všemi napjatě očekávána, a to nejen těmi, kdo budou přítomni v areálu brněnského letiště, ale i těmi, kdo ji budou sledovat prostřednictvím televizních obrazovek u nás i ve světě.

Při bohoslužbě bude zpívat Svatomichalská gregoriánská schola pod vedením Josefa Gerbricha. Katedrální sbor a orchestr Brno bude řídit Petr Kolař. Za varhany zasedne David Postránecký.

Po modlitbě Anděl Páně zazní papežská hymna a chvalozpěv Bože, chválíme tebe.

Svou vděčnost Bohu za přijaté dary vyjádří na hudebním pódiu společenství děvčat z Biskupského gymnázia v Brně tancem "Hospodine, Pane náš" (Žalm 8). Modlitba spojená s tancem připomíná, že člověk je nejen bytost duchovní, ale i tělesná, a obě tyto složky mají být v harmonii. Společenství děvčat si liturgický tanec připravilo pod vedením paní učitelky Ing. Marie Brtníkové. Jejich vystoupením se uzavírá jeden velký duchovní blok, avšak program rozhodně nekončí! Stejně jako museli ráno poutníci postupně přicházet, budou také postupně odcházet. Bohatý odpolední program je však připraven nejen z těchto praktických důvodů. Vždyť zážitek společenství a slavnostní atmosféru je třeba nechat pěkně a důkladně doznít.

Proto průvodci celým dnem – P. Martin Holík, ředitel Radia Proglas, a Katka Rýznarová, herečka a moderátorka – přivítají na hudebním pódiu další vystupující.

Prvním z nich bude dětský soubor Kyjovánek, který pod vedením paní Hanky Vašulkové představí něco z bohatých kulturních a folklórních tradic Moravy. Hudba a tanec Kyjovánku jistě potěší nejen ucho a oko diváka, ale také rozehřeje jeho srdce.

Po Kyjovánku vystoupí Posádková hudba Olomouc, hudební těleso s hlubokými tradicemi, které má ve svých řadách čtyřicet profesionálních hudebníků se dvěma dirigenty – Gustavem Foretem a Radomilem Cílečkem. Vojenská hudba nezahraje poutníkům k odchodu, nýbrž chce přinést uším posluchačů další tóny z přepestrého spektra bohaté pokladnice hudební kultury.

Kolem druhé hodiny odpoledne přiběhnou na pódium děti z Cyrilometodějské základní školy v Brně jako zástupci Papežského misijního díla dětí. Jejich přáním je přiblížit poslání tohoto díla, které chce stavět most naděje a most lásky mezi národy. Děti se připravovaly pod vedením sestry Edity z kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje.

Ke zdaru papežské návštěvy v Brně toužily přispět a svědomitě si připravily svůj program také tři další sbory.

Prvním z nich je chrámový sbor z Brna-Starého Lískovce, který má už padesátiletou tradici. V jeho repertoáru jsou skladby od renesance až po současnost. Pod vedením sbormistra Mgr. Petra Jandy zazní desítka křesťanských rytmických písní a chval.

Druhým ze sborů je Schola BiGy Brno, která je společenstvím věřících studentů z Biskupského gymnázia v Brně od primánů až po absolventy. Svým zpěvem a hudbou chtějí předávat ostatním radost a světlo evangelia. Schola má více než třicet členů a pod vedením Dany Žižkovské představí posluchačům několik křesťanských písní, které si pro tuto příležitost připravila.

"Kdo vytrvá do konce, bude spasen," říká Ježíš ústy evangelistů Matouše a Marka. Ale na letišti v Brně kromě toho platí: Kdo vytrvá až do konce, uslyší také scholu Cantate – pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Brně. Schola získala řadu ocenění a v letošním roce má reprezentovat město Brno na mezinárodním festivalu sborů v Riva del Garda v Itálii. Pod vedením sbormista Vojtěcha Veselého zazní několik písní především spirituálového charakteru.

Organizátoři nedělního programu vzkazují: Prožijte celý sváteční den v radosti! Nespěchejte a nechte neopakovatelné zážitky doznít. Setrvejte ve společenství lidí, kteří jsou spojeni poutem jednoty. Vytrvejte, program je připraven až do 16 hodin!


© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS