Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 
27.09.2009, autor: Martina Jandlová, kategorie: Aktuality

Návštěva Benedikta XVI. v Brně

Svatý otec zde slavil mši svatou se 40 biskupy a asi tisíci kněžími
Návštěva Benedikta XVI. v Brně

Papež Benedikt XVI. přistál na mezinárodním letišti v Brně – Tuřanech v 9.20 hodin za slavnostního vyzvánění chrámových zvonů jihomoravské metropole a dělových salv z hradu Špilberku. Ještě v letadle jej přivítal brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Na červeném koberci, který zdobilo deset krojovaných párů, pozdravil Svatého otce prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Livií, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek s chotí a primátor statutárního města Brna Roman Onderka. Poté papež nastoupil do papamobilu a cestou do sakristie projížděl mezi jednotlivými sektory, aby se pozdravil s poutníky.

"Jako nástupce apoštola Petra přicházíte z Říma, kde svatí Petr a Pavel a s nimi řada dalších hlásali Krista a prolili pro něj svou krev. Díky jejich svědectví se radostná zvěst dostala i k nám. Naše katedrála je zasvěcena dvojici těchto velkých apoštolů – svatému Petru a Pavlovi. Vaše Svatosti, vítejte tedy doma," pronesl v úvodu svého pozdravu brněnský biskup Vojtěch Cikrle. "Tématem dnešního dne – jak ukazuje symbol kotvy v ose tohoto areálu – je naděje. A naší nadějí je Kristus. Děkuji, že nás přicházíte v tomto vědomí upevnit a povzbudit." Jako osobní dar předal biskup Cikrle Svatému otci kopii závěsného křížku, který byl nalezen v blízkosti základů trojlodní baziliky z velkomoravské doby u obce Mikulčice nedaleko Hodonína a je tak připomínkou nejstarších křesťanských kořenů Moravy a tedy i brněnské diecéze.

Svatý otec předal brněnskému biskupovi jako dar liturgické předměty, kalich a paténu.

Při bohoslužbě se Svatým otcem v Brně koncelebrovalo čtyřicet biskupů a tisíc kněží, z toho více než dvě stě ze zahraničí.

V homilii se pak i papež věnoval tématu naděje, které bylo jako jedna ze tří božských ctností vybráno pro brněnskou návštěvu. "Ve své druhé encyklice – Spe salvi – jsem zdůraznil, že jediná 'jistá' a 'spolehlivá' naděje (srov. č. 1) je v Bohu. Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání… Musíme svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru," uvedl Svatý otec.

V závěru bohoslužby udělil Svatý otec Benedikt XVI. všem účastníkům své apoštolské požehnání. V tomto požeh¬nání bylo zahrnuto také žehnání předmětů liturgické úcty a žehnání 40 základních kamenů sakrálních staveb – kostelů, kaplí, kláštera či komunitních center a dalších 18 předmětů (kříže, zvony, sochy, deskový obraz, prapory, 4 pamětní desky…).

Na konci liturgické slavnosti následovala promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně. "Chtěl bych myšlenkově navázat na učení svého ctihodného předchůdce a vyzvat vás, abyste zůstali věrni svému křesťanskému povolání a evangeliu, abychom společně vytvářeli budoucnost solidarity a míru," zdůraznil.

Ve 12.45 hodin Svatý otec odletí zpět do Prahy, kde má připraveno setkání se zástupci ekumeny a s akademickou obcí.

Pódium, na němž papež slavil bohoslužbu, zdobila socha Panny Marie Tuřanské z nedalekého mariánského poutního místa, jedna z nejstarších dřevěných plastik nalezených na našem území.

Na hudebním doprovodu bohoslužby se podílel 120 členný Katedrální smíšený sbor Brno, žesťový orchestr, Svatomichalská gregoriánská schola a řada sólistů. Zdravotnickou službu zajišťovalo více než 370 osob, o organizaci v sektorech pečovalo tisíc dobrovolných pořadatelů, mezi nimi i členové Armády České republiky.

Na vedlejším – hudebním – pódiu pokračuje v Brně kulturní program až do 16.00 hodin.

Plný text papežovy promluvy je zde, přivítání Svatého otce biskupem Cikrlem naleznete v příloze a promluvu Svatého otce během modlitby ANděl Páně zde.

Ke stažení: Přivítání Svatého otce biskupem Cikrlem, 46 kB

Ke stažení: Promluvy Svatého otce

27.09.2009 10:00

Mše svatá v Brně

Mše svatá v Brně
Letiště Brno-Tuřany

autor: Jiří Doffek, Vít Kobza, Filip Kotek

 

© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS