Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 
23.09.2009, autor: Martina Jandlová, kategorie: Aktuality

Hradišťan zazpívá o Panně Marii Tuřanské

Píseň v premiéře zazní při vystoupení muziky Hradišťan v rámci programu před příletem papeže do Brna
Panna Maria Tuřanská

Starou modlitbu k Panně Marii Tuřanské s využitím hudebního motivu ze sbírek Františka Sušila zhudebnil Jiří Pavlica na počest návštěvy Svatého otce v Brně. Právě socha Panny Marie Tuřanské, jedné z nejstarších soch nalezených na našem území, ozdobí papežské podium při bohoslužbě. Hradišťan má připraveny i hudební pozdravy pro poutníky sousedních zemí – Německa, Rakouska, Polska a Slovenska, pro které zazpívá mariánské písně v jejich rodné řeči.

Legenda o nalezení milostné sošky Panny Marie Tuřanské ve slavném latinsky psaném spisu jezuity Bohuslava Balbína (1621-1688) Diva turzanensis se popisuje příběh nalezení milostné sošky takto:

"Roku 1050 šel nábožný a u svých sousedů vážený rolník Horák, v Chrlicích usedlý, večer z polní práce domů. Na místě, kde jsou nyní Tuřany, byl les a v něm keře planých růží. Zde spatřil blíže cesty v jednom keři velké světlo zářící na všechny strany. Byl to oheň bez kouře, bez plápolu a bez praskotu. Nelekl se toho muž statečný, ale byl zvědav, co se zde děje neobyčejného. Hned se domníval, že se tu něco nebeského, podivuhodného ukrývá; přistoupí, a hle! Vidí věc neobyčejnou, vidí tu nebeskou Růži neporušenou žádným trním hříchů, vidí Matku Boží, od níž světlo nebeské tak mocně se šíří."

Na místě, kde byla milostná soška nalezena, dnes stojí kaple Zjevení, postavená roku 1901. Je součástí tuřanského poutního areálu, který tvoří kostel Zvěstování Panně Marii s monumentálním průčelím a dvěma zdaleka viditelnými věžemi, dílem Jana Křtitele Erny a Viléma Dvořáka. Kolem kostela je pěkná zahrada s růžemi a vzrostlými kaštany, kolem ní část ambitů, využívaných pro aktivity farnosti, dále šestiboká raně barokní kaple, dnes zvaná Kaple padlých. Bývalá jezuitská rezidence z roku 1666 v sousedství kostela je dnes radnicí. V blízkosti kostela se nacházejí vzácné sochy sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie s nejvýznamnějšími jezuitskými světci – Ignácem z Loyoly a Františkem Xaverským – a památný kříž z roku 1811.


© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS